Loading...

Vilkår for kjøp og bruk av tjenester fra EchoTrening AS

Gruppetimer

Gruppetimer gjøres fortløpende tilgjengelige for booking på nettsiden echotrening.no. Antall tilgjengelige plasser, type trening, instruktør og antall gruppetimer kan variere fra uke til uke.

Det tas forbehold om endringer i treningstidene, spesielt ved jul/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter på grunn av kursvirksomhet, vedlikehold eller sykdom.

Gruppetimene er tilgjengelige inntil antall plasser er fylt opp, hvor det blir mulig å reservere plass på venteliste.

EchoTrening forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte gruppetimer som står i timeplanen.

PT-timer

PT- timer bestilles og avtales direkte med din instruktør.
Ved kjøp av PT-timer skal PT lage et individuelt tilpasset treningsprogram, og følge kunden gjennom hele treningsøkten.
PT-timer kan også benyttes til samtaler, kostholdsveiledning og livsstils-veiledning.

Betaling og avbestilling

PT-timer og gruppetrening faktureres på forskudd, med mindre annet er avtalt.
Du er ansvarlig for å påse at faktura betales til forfall og må kontakte EchoTrening dersom betalingsgrunnlag/faktura ikke er mottatt etter bestilling.

Er du forhindret fra å møte til avtalte PT-time må den avbestilles senest 24 timer før den avtalte timen begynner.
Avbestillingsfrist for bookede gruppetimer er senest 12 timer før timen begynner.
Timer som ikke avlyses innen fristen vil belastes i sin helhet.

Ved sykdom/fravær hos instruktør skal instruktør gi beskjed så tidlig som mulig. Det vil bli gitt tilbud om å avtale ny time.

Ubenyttede PT-klipp og gruppetime-klipp refunderes ikke, men kan overføres til andre personer.
Kjøpte PT-klipp og gruppetime-klipp må brukes innen 12 måneder fra kjøpsdato.
Dersom faktura ikke betales innen forfall, sendes det en påminnelse med ny forfallsdato og et gebyr på 35 kr. Ved fortsatt mislighold kan forholdet gå til inkasso.

Du er pliktig til å informere EchoTrening om endring av fakturaadresse og epost adresse.

Kjøp refunderes ikke ved flytting av bopel, arbeids- eller studiested.

EchoTrening refunderer ikke innbetalinger på grunn av sykdom. Ved skriftlig treningsforbud fra lege vil avtaletiden for bruk av tjenestene utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden.

EchoTrening er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer treningstilbudet, når forholdet ligger utenfor EchoTrenings kontroll og EchoTrening ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Personlig ansvar, persondata og informasjon

Ved betaling og bruk av tjenestene samtykker du i at EchoTrening kan sende deg informasjon og reklame via post, sms, e-post og sosiale medier.

Dine treninger kan bli registrert i vår database til administrativ bruk. Disse data vil bli slettet på din oppfordring.

Instruktørene i EchoTrening har taushetsplikt om all informasjon de får om kunden gjennom utførelsen av sitt arbeid.

Du er ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av treningen som gjennomføres hos EchoTrening. Du må ha en allmenn god helsetilstand hvor det ikke foreligger åpenbar risiko for helse og/eller skade.

EchoTrening har ikke ansvaret for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av treningen, herunder også skade på klær, tap av penger eller andre verdisaker.

Av hygieniske og miljøskapende hensyn skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt rene innesko.